Technická kontrola opakovaná

  • Doklady pre príslušný druh technickej kontroly ( podľa predchádzajúceho bodu )
    Pozn.: Opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických kontrolách, a to do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej technickej kontroly.