Kedy technickú kontrolu nie je možné vykonať

  • Ak nepredložíte ustanovené doklady.
  • Ak nemožno naštartovať motor.
  • Ak vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie.
  • Ak je zistený zjavný únik prevádzkových médií.
  • Ak má vozidlo poruchu na plynovom zariadení.