Emisná kontrola opakovaná

  • Doklady pre príslušný druh pôvodnej emisnej kontroly (už spomenuté v bode 3. ).
    Pozn.: Opakovaná emisná kontrola sa vykonáva v plnom rozsahu pôvodnej emisnej kontroly s dôrazom na kontrolu odstránenia chýb zistených pri emisnej kontrole, a to do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly.